Důl Churprinz Friedrich August Erbstolln

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Těžba v oblasti Großschirma/Rothenfurth nabyla většího významu od 18. století. Důl Churprinz Friedrich August Erbstolln, ve kterém dočasně pracovalo i přes 600 lidí, byl tehdy největším zaměstnavatelem v regionu. Moderně vybavený, státem vlastněný a freiberským horním úřadem přímo řízený důl zároveň sloužil jako výukové pracoviště pro freiberskou Báňskou akademii. Po druhé světové válce byly některé zdejší šachty obnoveny, těžba skončila v roce 1968.

K dolu Churprinz Friedrich August Erbstolln patřilo několik vodotěžných šachet s podzemními vodotěžnými stroji. Jejich součástí byly i strážní domky s věžičkou vybavenou malými zvonky, spojenými táhly s vodotěžnými stroji, s jejichž pomocí byl sledován správný chod čerpadel. Dochovaný spodní strážní domek byl vybudován v roce 1825, v podzemní komoře pod ním se zachovalo malé železné vodní kolo. Působivá cáchovna dolu, postavená kolem roku 1700, získala svůj dnešní vzhled po úpravách v letech 1747 a 1820, nedaleko ní se nachází kovárna, prachárna z roku 1795, tesařská dílna a další budovy z 18. století. Do dnešní doby se dochovala také jedna ze tří stoup dolu, přestavěná na obytný dům.