Freiberská Mulda

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Od 12./13. století do 20. století fungovala Freiberská Mulda jako zdroj vodní energie pro hutní komplexy Muldenhütten a Halsbrücke a pro doly u řeky, zejména v důlním revíru Gersdorf. Pro tento účel byly koncem 18. století v Muldenhüttenu a u Gersdorfu postaveny přehrady. Do řeky Muldy také ústilo několik odvodňovacích štol dolů v přilehlých důlních revírech. Sloužila rovněž jako dopravní cesta pro plavení dřeva z vyšších částí Krušných hor do dolů a hutí ve freiberském revíru (pro výrobu dřevěného uhlí) a jako dopravní cesta pro transport rudy z dolů v severní části freiberského revíru k hutím v Halsbrücke (plavební komory se nacházejí u mostu Altväter v Rothenfurthu).