Štola Rothschönberger Stolln

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Štola Rothschönberger Stolln, ražená v letech 1844–1877, je nejhlubší a nejvýznamnější odvodňovací štolou freiberského revíru. Ještě na počátku 20. století bylo toto přes 50 km dlouhé důlní dílo nejdelší podzemní stavbou světa. Úvodní, tzv. fiskální část štoly (do Halsbrücke) měří 13,9 km, hlavní štolový trakt uvnitř revíru má délku 15 km a délka odboček k dolům dosahuje 22 km. Rothschönberská štola byla vyražena o 128 m hlouběji než do té doby nejhlubší freiberská štola, štola Tiefer Fürstenstolln, a podnítila tak ještě jeden podstatný rozmach freiberského hornictví před dočasným uzavřením dolů v roce 1913. Do současnosti odvodňuje všechna výše položená důlní díla revírů Halsbrücke, Großschirma, Freiberg a Brand-Erbisdorf. Štola má dvě ústí u říčky Triebisch – hlavní ústí a ústí podzemního kanálu Triebisch-Rösche, která se nacházejí poblíž místní části Rothschönberg obce Klipphausen. Hlavní, v roce 2004 restaurovaný klasicistní portál je největším a nejokázalejším štolovým portálem ve freiberském revíru.

Z původních osmi světlíků ve fiskální části štoly, které byly nutné pro její ražbu, se dosud dochovaly tři včetně jejich cáchoven. Kromě 4. světlíku u Reinsbergu jde o 6. a 7. světlík u Halsbrücke. Světlíky jsou částečně využívány jako turistická zařízení. Podél vodních děl (příkopů, podzemních kanálů) vybudovaných pro 4. a 5. světlík vede turistická cesta označovaná jako Grabentour.