Šachta Arno Lippmanna

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Po vzniku Německé demokratické republiky v roce 1949 měla těžba cínu v Altenbergu klíčovou úlohu pro zásobování hospodářství mladého státu surovinami. V roce 1952 bylo zahájeno hloubení nové ústřední jámy, která byla předána do těžby v roce 1963 a v roce 1966 byla pojmenována po antifašistovi Arno Lippmannovi z Zinnwaldu. Od roku 1968 se v dolu těžilo přes půl milionu tun a od roku 1986 dokonce přes milion tun rudy ročně. Těžba byla ukončena po sjednocení Německa v roce 1991.

V podobě rekonstruované, zhruba 35 m vysoké těžní věže a dalších povrchových důlních zařízení se dochovala významná technická památka posledního těžebního období, která dokumentuje techniku a průmyslovou architekturu mladé NDR. Někdejší důlní budovy jsou dnes součástí průmyslové zóny „Europark Altenberg“.