Hornická krajina Annaberg-Frohnau

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Zpět

Hornická krajina Annaberg-Frohnau podává výjimečné svědectví o druhém období těžby stříbra, která se rozšířila do horní části Krušných hor na konci 15. století. Po objevu stříbra na vrchu Schreckenbergu v roce 1491 se stal Annaberg v roce 1496 prvním částečně plánovitě založeným horním městem v regionu. Kromě dolů na stříbrnou rudu přímo pod městem a mimořádného městského uspořádání je Annaberg význačný také pozdně gotickým kostelem sv. Anny, největším sálovým kostelem v Sasku, a jeho unikátním hornickým oltářem.

Hornickou krajinu Frohnau v blízkém sousedství města charakterizuje množství historických dolů. Památky v nadzemí i podzemí dokumentují přechod od těžby stříbra v 15./16. století k těžbě vizmutu, kobaltu a niklu v 18. století až k těžbě uranu v posledním těžebním období ve 20. století.

Hornické dějiny Annabergu jsou spojeny s řadou významných událostí. Schreckenberský horní řád z roku 1499/1500 je nejstarším tištěným německým horním řádem. Annaberský horní řád z roku 1509, který se posléze uplatnil v celém Sasku a stal se i přímou předlohou jáchymovského horního řádu z roku 1518, představuje zlom v historii evropského horního práva. Do roku 1502 se v hamru Frohnauer Hammer a poté do roku 1558 v Annabergu razila ve velkém stříbrná mince schreckenberger, která se stala základem pro přechod na velkou stříbrnou měnu v Sasku, Čechách a později v Evropě;

Součástí komponenty Hornická krajina Annaberg-Frohnhau jsou historické centrum města Annaberg a Hornická krajina Frohnau s doly a systémem vodního hospodářství u Frohnau, štolou Markuse Röhlinga a hamrem Frohnauer Hammer.

Co lze navštívit?