Hornická krajina Goldbachtal

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

K hlavním památkám hornické krajiny Goldbachtal patří Hörnigova šachtu dolu Einigkeit Fundgrube a štola Thelersberger Stolln.

Hörnigova šachta, známá již z roku 1518, byla v roce 1850 spolu s dalšími doly spojena do komplexu dolu Einigkeit Fundgrube. K ukončení provozu v ní došlo v roce 1906. V cáchovně a současně kovárně Hörnigovy šachty, vybudované v roce 1837, dnes sídlí městské muzeum Huthaus Einigkeit s pozoruhodnou sbírkou pracovních nástrojů a modelů těžby v 19. století. Ke komplexu muzea patří také prachárna postavená kolem roku 1840, kámen pro čep někdejšího žentouru vybudovaného na haldě dolu v letech 1833/1834 nebo ústí kanálu pro přívod pohonné vody na vodosloupcový stroj z roku 1847. Muzeum je součástí hornické naučné stezky.

Dědičná štola Thelersberger Stolln, jejíž ražba začala kolem roku 1528, byla jednou z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších odvodňovacích štol jižní části freiberského revíru. Délka štoly včetně vedlejších chodeb je odhadována na více než 50 km. Od poloviny 18. století významně přispěla k tomu, že se z dolu Himmelsfürst Fundgrube v Brand-Erbisdorfu stal nejvýznamnější stříbrorudný důl v Sasku.

Ústí štoly Thelersberger Stolln a zhruba 300 m vzdálené ústí štoly Neue Segen Gottes Stolln, dlouhé asi 6,6, km, jsou přístupná po turistických a cyklistických stezkách.