Huť St. Georgenhütte

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Asi šedesát metrů od stoupovny Siebenschlehener Pochwerk se nachází huť St. Georgenhütte, postavená kolem roku 1665. Její název připomíná starší huť historicky významného schneeberského dolu St. Georg. Dvoupodlažní budova, která byla původně vybavena různými přístavbami, byla využívána ke zpracování stříbrných rud s příměsí vizmutu, kobaltu a niklu. Tavba stříbra probíhala ve vyzděných šachtových pecích pomocí metalurgických procesů, které jsou známé již z popisů Georgia Agricoly a Lazara Erckera.

St. Georgenhütte je jedinou hutí v západních Krušných horách, jejíž stavební substance se do značné míry zachovala v původním stavu. Jde o hrázděnou budovu se zdmi z lomového kamene. Po skončení hutního provozu byla budova přestavěna na obytnou budovu, v posledních letech prošla náročnou obnovou v souladu s principy památkové péče.