Rybník Knappschaftsteich

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Bezprostředně nad stoupovnou Siebenschlehener Pochwerk se nachází rybník Knappschaftsteich. Stoupovna byla původně zásobována vodou z rybníku Unterer Lindenauer Teich (též Meyerteich) v Lindenauském údolí, od nějž k ní vedl 600 m dlouhý vodní příkop. Na něj byla napojena i výše položená stoupa dolu Gesellschaft. Protože přítok vody v průběhu roku silně kolísal, byla v roce 1838 vybudována další nádrž zvaná Nový rybník nebo rybník Knappschaftsteich. Už v roce 1684 však v těchto místech existoval menší rybník. Rybník má sypanou hráz s jílovým utěsněním, terasovitou zeď, strážní domek nad stavidlem a přepad.