Komplex šachty 371

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Komplex šachty 371 v Hartensteinu byl jedním z prvních velkých důlních komplexů vybudovaných společnosti Wismut plánovitě pro těžbu uranové rudy v Krušných horách. Spolu se šachtami 366 a 38 patřila šachta 371 ke třem hlavním šachtám revíru Niederschlema – Alberoda. Hloubení jámy začalo v roce 1956 a do provozu byl důl uveden v roce 1959. Od 70. let se šachta 371 stala hlavní těžní šachtou, ostatní šachty byly používány už jen pro dopravu materiálu a osob. Šachta 371 zaměstnávala až 3 000 lidí. Prostřednictvím dvou slepých šachet byla ruda těžena z hloubky až přes 1 800 m, a důl tak byl po určitou dobu jedním z nejhlubších v Evropě. Celkem z něj bylo vytěženo více než 73 000 t uranu. Těžba na ložisku Niederschlema – Alberoda skončila v roce 1990.

Komplex šachty 371 je dnes jedním z posledních, z větší části dochovaných důlních zařízení určených k těžbě uranové rudy podnikem SDAG Wismut. Povrchová zařízení dolu zahrnují čtyřpatrovou šachetní budovu s ocelovou, 50 m vysokou těžní věží, strojovnu s těžním strojem a velkou provozně-správní budovu. Díky početným, originálně dochovaným technickým zařízením dokumentuje šachetní komplex dodnes provoz někdejšího uranového dolu. V současnosti využívá areál společnost Wismut GmbH. Někdejší cáchovna slouží jako správní budova a laboratoř. V areálu je umístěna také pozoruhodná mineralogická a ložiskově-geologická expozice.