Štola Markuse Semmlera

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Historické záznamy o těžbě rud v Krušných horách začínají rokem 1168, kdy byly v okolí dnešního Freibergu objeveny stříbrné rudy. Od tohoto objevu se odvíjí více než 800letá báňská historie Krušných hor.

Štola Markuse Semmlera, nejhlubší a nejvýznamnější odvodňovací štolu revírů Schlema, Schneeberg a Neustädtel, je nejdéle bez přerušení provozovaným důlním dílem v Německu. Současně jde o nejrozsáhlejší štolový systém Německa s celkovou délkou přesahující 220 km. Její ústí leží u Cvikovské Muldy v Niederschlemě.

Štola byla založena už v 15. století, písemně je prvně doložena k roku 1503. Původně sloužila pro potřebu těžby měděných rud u Oberschlemy, byla později využívána při těžbě vizmutových, stříbrných, kobaltových a niklových rud v širokém okolí Schneebergu. V 19. století bylo ústí štoly nově vyzděno, což dokumentuje klenák s vročením 1841. Na konci 19. století měla štola souhrnnou délku 43 km. Silný pramen radioaktivní vody nalezený na úrovni štoly na počátku 20. století dal podnět k založení lázní v Oberschlemě v roce 1918.

Ve druhé polovině 20. století představovala štola Markuse Semmlera nejvýznamnější průzkumný horizont pro těžbu uranové rudy podnikem SAG/SDAG Wismut a sloužila jako referenční úroveň (patro 0) pro všechny hlubší ražby. V úrovni štoly bylo od roku 1946 vyraženo dalších 174 km důlních děl. Štola dodnes odvodňuje celý revír Schlema, Schneeberg a Schneeberg-Neustädtel.

V letech 2012–2014 byl vybudován nový štolový obchvat, který byl po vyražení 1 155 m chodeb proražen do původní štoly. V těchto místech byl vyhlouben světlík 16a s cílem zajistit dlouhodobou přístupnost štoly, dostatečné větrání a únikový východ.

Při návštěvě prohlídkové štoly Markuse Semmlera lze zhlédnout doklady důlních prací od počátku těžby až po uranové období po druhé světové válce.