Železárna Schmalzgrube

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky
Zur Darstellung aller erwähnten, unverwechselbaren Merkmale des Erzgebirges wurden auf tschechischer und auf sächsischer Seite des Erzgebirges insgesamt 85 über das ganze Gebirge verteilte Bestandteile für die Eintragung in der Liste des Welterbes ausgewählt.

Železárna Schmalzgrube se zachovanou vysokou pecí a panským domem je dokladem raně industriálního zpracování železa ve středním Krušnohoří. První železorudný hamr zde byl postaven pravděpodobně už kolem roku 1400. Dodnes dochovaná, osm metrů vysoká pec z lomového kamene pochází z roku 1659. Železné rudy, které zde byly zpracovávány, pocházely především z českého Krušnohoří. V pozdějších letech byla huť vícekrát obnovována, jak dokládá i tabule na peci s iniciálami H.A.v.E.E. tehdejších majitelů (dědiců Hanse Augusta von Elterlein) a letopočtem 1819. Masivní dvoupatrový panský dům byl postaven roku 1766. Objekty železárny, která svou činnost ukončila v roce 1870, dnes slouží jako zázemí pro děti a mládež a jako turistické zařízení.

Mitglieder der Montanregion in der Tschechischen Republik

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem