Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Karlovarský kraj schválil v rámci svého dotačního titulu Program obnovy venkova neinvestiční dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2022. Dotace je určena na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací a její výše pro rok 2020 činí 323 547 Kč.

Ve dnech 27. a 28. května se uskuteční už 33. ročník pietní akce Jáchymovské peklo

Po dobu více než dvou století měly Krušné hory vedoucí světové postavení ve výrobě modré kobaltové barvy – šmolky, která do světa putovala hlavně ze Schneebergu a Horní Blatné. Jak se toto barvivo vyrábělo, k čemu se používalo a co dosud tuto důležitou etapu krušnohorské montánní historie dokládá, prozradí Michal Urban při přednášce, která se uskuteční v sobotu 21. května od 17 hodin v Královské mincovně v Jáchymově.

Na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., zúčtovatelnou neinvestiční dotaci na aktivity spojené se správou a rozvoj statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 mezi památky světového dědictví UNESCO, a to v celkové výši 600 000 Kč. Tuto dotaci využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako národní správce české části této památky světového dědictví například na údržbu a doplnění mobiliáře vybraných návštěvnických zařízení, na opravu historického praporu z muzea v Horní Blatné, na doplnění turistického značení, na výrobu informačních materiálů nebo k marketingové propagaci statku.

Spolek Političtí vězni.cz odstartoval projekt záchrany objektu tzv. Řetízkárny – poslední zbylé autentické stavby z komunistického pracovního tábora Rovnost u Jáchymova. Jeho cílem je budovu vykoupit a přeměnit na komunitní a vzdělávací centrum. Na podporu této akce se v sobotu 7. května v areálu hotelu Berghof u bývalého dolu Rovnost uskuteční neFestival Řetízkárna s bohatým programem pro děti i dospělé. K dispozici je ubytování i občerstvení.
Všichni, kdo by chtěli přispět ke kultivaci odkazu československých uranových muklů, tak mohou učinit prostřednictvím veřejné sbírky Záchrana Řetízkárny na platformě Donio: https://www.donio.cz/retizkarna. K dispozici je řada odměn pro individuální i firemní dárce včetně reklamy nebo využití unikátních prostor pro vlastní akce. K dispozici je také daňově odečitatelná darovací smlouva na transparentní účet spolku.

Na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., neinvestiční dotaci na aktivity spojené se správou statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 mezi památky světového dědictví UNESCO, a to v celkové výši 600 000 Kč. Tuto dotaci využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako národní správce české části této památky světového dědictví například na údržbu a doplnění mobiliáře vybraných návštěvnických zařízení, pro vědecko-výzkumné účely, na výrobě informačních materiálů nebo k marketingové propagaci statku.

Na konci záři skončil po pěti letech úspěšně přeshraniční projekt Zdař Bůh, světové dědictví / Glück Auf Welterbe, jehož cílem bylo chránit, rozvíjet a prezentovat památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a posílit česko-saskou spolupráci v oblasti turistického ruchu a podpory regionální kulturní identity. Lead partnerem projektu byla společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a jeho dalšími dvěma partnery Tourismusverband Erzgebirge e.V. a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Rozpočet projektu dosáhl 2,3 milionu eur (téměř 60 milionů korun), 85 procent z této částky přitom kryje dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v rámci prvního milníku projektu vybudovala nový web Montanregionu, na němž je umístěn i centrální rezervační a odbavovací systém pro návštěvu vybraných hornických a kulturních památek v české části Krušných hor. Součástí druhého milníku bylo zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury, šlo například o opravu rozhledny na Blatenském vrchu, zřízení dvou nových naučných stezek v Jáchymově a u Loučné pod Klínovcem, postavení čtyř přístřešků pro turisty a nového zázemí pro návštěvníky a průvodce štoly Johannes na Zlatém Kopci nebo vybudování symbolické skulptury světového dědictví na Božím Daru. K lepší orientaci turistů přispívá také dopravní značení v Jáchymově, Krupce, Abertamech či Horní Blatné, které bylo z projektu rovněž financováno. Součástí marketingových aktivit bylo mimo jiné vydání rozsáhlého průvodce po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, 16 letáků informujících o různých památkách a turistických cílech Krušných hor či šesti map zobrazujících a popisujících hlavní součásti památky světového dědictví, dále natočení videí o hornických městech Jáchymov a Krupka a souhrnného videa o krušnohorském hornickém dědictví, uspořádání devíti tematických akcí pro veřejnost, prezentace Krušných hor na řadě veletrhů a výstav v Česku i Sasku anebo propagace Krušných hor formou inzerce a reklamy.

Lead partner Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH se zaměřil na vytvoření infrastruktury pro propojení přeshraničních součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, na organizaci akcí pro veřejnost, například na přednášky a poznávací výlety, či na vytvoření společného mediálního konceptu pro prezentaci krušnohorského světového dědictví. Vznikly tak mj. velké a malé informační tabule s podrobnými popisy příslušných objektů v němčině, češtině a angličtině, které byly nainstalovány na více než 100 místech v regionu. Nová mobilní aplikace Welterbe entdecken, kterou si lze stáhnout zdarma na Google Play, propojuje všech 22 součástí památky světového dědictví a přidružené objekty v Sasku a Česku a kromě rozsáhlé webové stránky (www.montanregion-erzgebirge.de) se stala dobrým základem pro individuální poznávání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Cílem, který sledovalo sdružení Tourismusverband Erzgebirge e.V., bylo například vytvoření široké škály publikací, letáků a reklamních předmětů nebo realizace různých foto- a videoprojektů pro cílený marketing, jejichž výsledkem je mimo jiné působivé video, které transformuje Krušné hory na miniaturní modelový svět a ukazuje region osobitým způsobem. Krušné hory prezentovalo sdružení také v mnoha národních a mezinárodních reklamních kampaních a na veletrzích, například i ve spolupráci s Německou národní radou pro cestovní ruch (DZT) a společností Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). Téma světového dědictví začlenil Tourismusverband Erzgebirge e.V. úspěšně do všech svých čtyř produktových linií, a byly tak vytvořeny nabídky poznávacích cest s hornickou tematikou a vyvinuty turistické balíčky se zaměřením na poznávání světového dědictví.

Úzká spolupráce mezi partnery projektu, která byla navázána už při přípravě žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, bude trvat i po skončení projektu, nové projektové aktivity jsou nyní v přípravě.

Ze všech stran dobře patrná je nová symbolická skulptura na Božím Daru, která návštěvníky přijíždějící z Čech i Saska upozorňuje, že vstupují na území památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Šest metrů vysoké trojrozměrné umělecké dílo, jehož autorem je přední český sochař Václav Fiala, ztvárňuje dva symboly typické pro region: hornictví a víru.

„Hornictví dávalo lidem v Krušných horách po staletí obživu a víra jim pomáhala v nesnadných životních podmínkách přežit,“ vysvětlil symboliku uměleckého díla Václav Fiala. Ocelová konstrukce skulptury tak obsahuje jak znak hornictví, zkřížený mlátek a želízko, umístěný do portálu štoly se vsazeným klenákem, tak i obrys kostela s křížem jako symbolem víry navrchu. „K víře v Boha se odvolává nejen hornický pozdrav Zdař Bůh, ale i název města Božího Daru,“ doplnil autor díla.

Nové umělecké dílo je umístěno na návrší nad kruhovým objezdem na Božím Daru, a je tak dobře viditelné jak při příjezdu od Jáchymova a Klínovce, tak i od hraničního přechodu mezi Českou republikou a Saskem. Kvůli svému exponovanému umístění je socha koncipována tak, aby odolala i větru rychlosti orkánu. Skulpturu nechala zhotovit společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., ve spoluprácí s městem Boží Dar jako součást projektu „Zdař Bůh, světové dědictví!“, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Sochař Václav Fiala se specializuje zejména na práci s kamenem, dřevem a železem ve veřejném prostoru, má za sebou desítky úspěšných realizací v ČR i zahraničí, například realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku v rakouském Grazu, sochu pro Frank Lloyd Wrighta v New Hampshire v USA nebo zvonici pro jezero Ranna v Německu. V letech 2004 a 2005 získal dvakrát hlavní cenu na sochařské výstavě Sydney Sculpture Prize. Řadu jeho děl lze zhlédnout v okolí Klatov, kde působí, například nový památník osvobození americkou armádou v centru Domažlic či obelisk Klatovanům padlým v první světové válce, vztyčený v Klatovech v roce 2018. Na smíchovskou náplavku v Praze byla letos umístěna jeho Věž Jana Palacha, která s Palachovým poselstvím putuje po světě.

Památkově chráněná vila Zenker v Abertamech, která je vynikajícím příkladem meziválečné funkcionalistické architektury, se od října otevře pro veřejnost. Část interiéru vily s množstvím unikátně zachovaných uměleckořemeslných prvků si bude možné prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek, které budou probíhat v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin a v sobotu od 14 hodin, poprvé již v sobotu 2. října. Prohlídky je možné si rezervovat pomocí webového portálu http://montanregion.cz.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem