Aktuálně

logo EU logo SNCZ logo Krušnohorsky

Na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou uzavřely Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., poskytl Karlovarský kraj společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., neinvestiční dotaci na aktivity spojené se správou statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 mezi památky světového dědictví UNESCO, a to v celkové výši 600 000 Kč. Tuto dotaci využije Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako národní správce české části této památky světového dědictví například na údržbu a doplnění mobiliáře vybraných návštěvnických zařízení, pro vědecko-výzkumné účely, na výrobě informačních materiálů nebo k marketingové propagaci statku.

Na konci záři skončil po pěti letech úspěšně přeshraniční projekt Zdař Bůh, světové dědictví / Glück Auf Welterbe, jehož cílem bylo chránit, rozvíjet a prezentovat památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a posílit česko-saskou spolupráci v oblasti turistického ruchu a podpory regionální kulturní identity. Lead partnerem projektu byla společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a jeho dalšími dvěma partnery Tourismusverband Erzgebirge e.V. a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Rozpočet projektu dosáhl 2,3 milionu eur (téměř 60 milionů korun), 85 procent z této částky přitom kryje dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.

Společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v rámci prvního milníku projektu vybudovala nový web Montanregionu, na němž je umístěn i centrální rezervační a odbavovací systém pro návštěvu vybraných hornických a kulturních památek v české části Krušných hor. Součástí druhého milníku bylo zkvalitnění a rozšíření turistické infrastruktury, šlo například o opravu rozhledny na Blatenském vrchu, zřízení dvou nových naučných stezek v Jáchymově a u Loučné pod Klínovcem, postavení čtyř přístřešků pro turisty a nového zázemí pro návštěvníky a průvodce štoly Johannes na Zlatém Kopci nebo vybudování symbolické skulptury světového dědictví na Božím Daru. K lepší orientaci turistů přispívá také dopravní značení v Jáchymově, Krupce, Abertamech či Horní Blatné, které bylo z projektu rovněž financováno. Součástí marketingových aktivit bylo mimo jiné vydání rozsáhlého průvodce po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, 16 letáků informujících o různých památkách a turistických cílech Krušných hor či šesti map zobrazujících a popisujících hlavní součásti památky světového dědictví, dále natočení videí o hornických městech Jáchymov a Krupka a souhrnného videa o krušnohorském hornickém dědictví, uspořádání devíti tematických akcí pro veřejnost, prezentace Krušných hor na řadě veletrhů a výstav v Česku i Sasku anebo propagace Krušných hor formou inzerce a reklamy.

Lead partner Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH se zaměřil na vytvoření infrastruktury pro propojení přeshraničních součástí Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, na organizaci akcí pro veřejnost, například na přednášky a poznávací výlety, či na vytvoření společného mediálního konceptu pro prezentaci krušnohorského světového dědictví. Vznikly tak mj. velké a malé informační tabule s podrobnými popisy příslušných objektů v němčině, češtině a angličtině, které byly nainstalovány na více než 100 místech v regionu. Nová mobilní aplikace Welterbe entdecken, kterou si lze stáhnout zdarma na Google Play, propojuje všech 22 součástí památky světového dědictví a přidružené objekty v Sasku a Česku a kromě rozsáhlé webové stránky (www.montanregion-erzgebirge.de) se stala dobrým základem pro individuální poznávání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří.

Cílem, který sledovalo sdružení Tourismusverband Erzgebirge e.V., bylo například vytvoření široké škály publikací, letáků a reklamních předmětů nebo realizace různých foto- a videoprojektů pro cílený marketing, jejichž výsledkem je mimo jiné působivé video, které transformuje Krušné hory na miniaturní modelový svět a ukazuje region osobitým způsobem. Krušné hory prezentovalo sdružení také v mnoha národních a mezinárodních reklamních kampaních a na veletrzích, například i ve spolupráci s Německou národní radou pro cestovní ruch (DZT) a společností Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS). Téma světového dědictví začlenil Tourismusverband Erzgebirge e.V. úspěšně do všech svých čtyř produktových linií, a byly tak vytvořeny nabídky poznávacích cest s hornickou tematikou a vyvinuty turistické balíčky se zaměřením na poznávání světového dědictví.

Úzká spolupráce mezi partnery projektu, která byla navázána už při přípravě žádosti o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, bude trvat i po skončení projektu, nové projektové aktivity jsou nyní v přípravě.

Ze všech stran dobře patrná je nová symbolická skulptura na Božím Daru, která návštěvníky přijíždějící z Čech i Saska upozorňuje, že vstupují na území památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Šest metrů vysoké trojrozměrné umělecké dílo, jehož autorem je přední český sochař Václav Fiala, ztvárňuje dva symboly typické pro region: hornictví a víru.

„Hornictví dávalo lidem v Krušných horách po staletí obživu a víra jim pomáhala v nesnadných životních podmínkách přežit,“ vysvětlil symboliku uměleckého díla Václav Fiala. Ocelová konstrukce skulptury tak obsahuje jak znak hornictví, zkřížený mlátek a želízko, umístěný do portálu štoly se vsazeným klenákem, tak i obrys kostela s křížem jako symbolem víry navrchu. „K víře v Boha se odvolává nejen hornický pozdrav Zdař Bůh, ale i název města Božího Daru,“ doplnil autor díla.

Nové umělecké dílo je umístěno na návrší nad kruhovým objezdem na Božím Daru, a je tak dobře viditelné jak při příjezdu od Jáchymova a Klínovce, tak i od hraničního přechodu mezi Českou republikou a Saskem. Kvůli svému exponovanému umístění je socha koncipována tak, aby odolala i větru rychlosti orkánu. Skulpturu nechala zhotovit společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., ve spoluprácí s městem Boží Dar jako součást projektu „Zdař Bůh, světové dědictví!“, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Sochař Václav Fiala se specializuje zejména na práci s kamenem, dřevem a železem ve veřejném prostoru, má za sebou desítky úspěšných realizací v ČR i zahraničí, například realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku v rakouském Grazu, sochu pro Frank Lloyd Wrighta v New Hampshire v USA nebo zvonici pro jezero Ranna v Německu. V letech 2004 a 2005 získal dvakrát hlavní cenu na sochařské výstavě Sydney Sculpture Prize. Řadu jeho děl lze zhlédnout v okolí Klatov, kde působí, například nový památník osvobození americkou armádou v centru Domažlic či obelisk Klatovanům padlým v první světové válce, vztyčený v Klatovech v roce 2018. Na smíchovskou náplavku v Praze byla letos umístěna jeho Věž Jana Palacha, která s Palachovým poselstvím putuje po světě.

Památkově chráněná vila Zenker v Abertamech, která je vynikajícím příkladem meziválečné funkcionalistické architektury, se od října otevře pro veřejnost. Část interiéru vily s množstvím unikátně zachovaných uměleckořemeslných prvků si bude možné prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek, které budou probíhat v úterý a ve čtvrtek od 15 hodin a v sobotu od 14 hodin, poprvé již v sobotu 2. října. Prohlídky je možné si rezervovat pomocí webového portálu http://montanregion.cz.

Na konci září skončí letošní prohlídková sezona ve štole Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru a v dole Mauritius na Hřebečné. Kvůli ochraně netopýrů, kteří v těchto důlních dílech pravidelně přezimují, tak na návštěvu těchto hornických památek zbývá letos už jen několik dni. Až do konce října bude pro návštěvníky otevřena ještě Štola č. 1 v Jáchymově. Naproti tomu ve štole Starý Martin v Krupce trvá návštěvnický provoz celoročně.

Prohlídky těchto důlních děl a dalších atrakcí, které tvoří součást památky světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, si lze objednat pomocí společného rezervačního a odbavovacího systému, který umožňuje vybrat si den a čas návštěvy a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit. Vstupenku pak zájemci obdrží po zaplacení okamžitě e-mailem.

Od konce května, kdy byl tento systém spuštěn, bylo jeho prostřednictvím prodáno téměř 6 500 vstupenek, z nichž nejvíce (3 283) se týkalo dolu Mauritius, u štoly Johannes to bylo 1 683 a u štoly Starý Martin 1 175 vstupenek. Zhruba polovinu z těchto vstupenek zaplatili zájemci rovnou pomocí platební brány. Největší zájem o prohlídku důlních děl byl během letních prázdnin, přičemž v červenci bylo návštěv nepatrně více než v srpnu. „Jsme rádi, že se systém osvědčil, jeho využití překročilo naše očekávání,“ uvedl Michal Urban ze společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., která on-line portál provozuje. Uvedené statistiky nevypovídají o celkovém počtu návštěvníků, protože jedna vstupenka se často týká většího počtu lidí, navíc některá zařízení jako například Štola č. 1 v Jáchymově využívají rezervační systém jen jako vedlejší prodejní prostředek.

Rezervační systém, který je přístupný na adrese http://montanregion.cz/, lze využít také k objednání prohlídek Rudé věže smrti v Ostrově a vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem, od října přibude nově vila Zenker v Abertamech. Portál vybudovala společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Karlovarský kraj schválil v rámci svého dotačního titulu Program obnovy venkova neinvestiční dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2021. Dotace je určena na činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací a její výše pro rok 2021 činí 327 940 Kč.

Návštěvníci Rudé věži smrti v Ostrově si od pátku 16. července mohou prohlídku této národní kulturní památky objednat i zaplatit elektronicky prostřednictvím webového rezervačního a odbavovacího systému. Ten již od počátku června slouží zájemcům o návštěvu památek na území Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného na prestižní seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rudá věž smrti se tak stává dalším prohlídkovým místem, které tento rezervační systém propojuje, v současnosti jde rovněž o Štolu č. 1 v Jáchymově, štolu Johannes na Zlatém Kopci, štolu Starý Martin v Krupce, důl Mauritius na Hřebečné, muzeum v Horní Blatné a vápenku v Háji u Loučné pod Klínovcem.

Rezervační a odbavovací systém návštěvníkům umožňuje vybrat si den a čas prohlídky a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit. Po zaplacení vstupenky jim pak okamžitě přijde potvrzující SMS zpráva a vlastní vstupenku obdrží e-mailem ve formátu PDF. Před začátkem prohlídky pak stačí se prokázat elektronickou vstupenkou s unikátním QR-kódem. Systém lze použít také jen k rezervaci prohlídky a vstupenku je pak možné zaplatit až na pokladně.

Národní kulturní památka Rudá věž smrti je unikátním pozůstatkem studené války, od roku 2019 je součástí památky světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. V 50. letech 20. století zde byla zpracovávána uranová ruda pro sovětský jaderný program, jde o poslední částečně zachované zařízení na úpravu uranové rudy v Krušných horách i celé Evropě. V těsném sousedství stála tři vězeňská zařízení, kterými prošlo i mnoho politických vězňů československého komunistického režimu. Později se areál věže stal součástí podniku Škoda Ostrov a roku 2008 jej darem získala Konfederace politických vězňů ČR.

Rudou věž smrti je možné si prohlédnout s průvodcem zatím o víkendech a svátcích od května do října od 10 do 16 hodin. Součástí prohlídky je také expozice části výstavy muzea III. odboje. K vidění vedle historických dokumentů jsou i výrobky vězňů nebo originální dobové vězeňské ošacení.

Společný rezervační a odbavovací systém, který je přístupný na adrese https://rezervace.montanregion.cz/, vybudovala společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

S postupným uvolňováním protiepidemických opatření se opět otevírají možnosti návštěvy kulturních a historických objektů v Krušných horách, a to i v jejich saské části. Zájemcům o poznávání Krušnohoří proto poslouží nový průvodce, který na 160 stranách nabízí v češtině a němčině informace o všech součástech památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří v Čechách i Sasku.

Z bohatě ilustrovaného průvodce se čtenáři dozvědí, jaké byly hlavní důvody zápisu Krušných mezi poklady světového dědictví, a seznámí se s historií a významem nejdůležitějších hornických lokalit tohoto regionu. Těch bylo na Seznam UNESCO vybráno celkem 22, většina z nich se však skládá i z dílčích památek, kterých je dohromady na pět set. Popis jednotlivých lokalit je doplněn i o informaci, jaká další zajímavá místa lze v jejich okolí navštívit.

Publikaci zpracovala a vydala obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Lze ji bezplatně získat například v infocentrech v Abertamech, na Božím Daru, v Horní Blatné a Jáchymově.

Od pondělí 31. května se pro veřejnost opět otevřou některé prohlídkové štoly v Krušných horách. Od tohoto dne budou totiž znovu možné, při splnění příslušných podmínek Ministerstva zdravotnictví, i skupinové prohlídky s průvodcem. Od 31. května tak bude otevřena například Štola č. 1 v Jáchymově a štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru a od 1. června přivítá návštěvníky letos poprvé také štola Starý Martin v Krupce.

Zájemci o prohlídky mohou s výhodou využít nový rezervační a odbavovací systém, který jim umožní vybrat si den a čas prohlídky a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit. Po zaplacení vstupenky jim pak okamžitě přijde potvrzující SMS zpráva a vlastní vstupenku obdrží e-mailem ve formátu PDF. Před začátkem prohlídky pak stačí se prokázat elektronickou vstupenkou s unikátním QR-kódem. Vstupenku je možné zakoupit i jako dárkový poukaz.

Společný rezervační a odbavovací systém, který je přístupný na adrese https://rezervace.montanregion.cz/, vybudovala společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Systém v současnosti propojuje sedm návštěvnických zařízení, jimiž jsou kromě Štoly č. 1 v Jáchymově, štoly Johannes na Zlatém Kopci a štoly Starý Martin v Krupce také důl Mauritius na Hřebečné, muzeum v Horní Blatné, vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem a štola Panny Marie Pomocné na Mědníku. Do budoucna uvažuje společnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., o zapojení i dalších prohlídkových objektů.

Větší pohodlí si od letoška užijí návštěvníci historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru, součásti památky světového dědictví UNESCO. Osobní věci i svá kola si budou moci před prohlídkou uschovat v novém objektu zázemí, který byl vybudován hned vedle ústí štoly. Na stejném místě dostanou i výbavu nezbytnou pro cestu do podzemí – helmy, svítilny, holínky a pláště. „Vybudování nového obslužného objektu výrazně zpříjemní návštěvu štoly Johannes, a to jak turistům, kteří nebudou muset stoupat ke štole s plným vybavením, tak průvodcům, kteří dosud před každou prohlídkou museli sbíhat dolů do údolí a s návštěvníky se pak vracet zpět,“ říká Ing. Blanka Nováková, jednatelka společnosti Služby Boží Dar s.r.o., která štolu Johannes provozuje.

Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru je součástí památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Štola je jedinečným dokladem těžby železných, cínových a měděných rud po dobu téměř čtyř století. Jde o mimořádně zachovalý komplex navzájem propojených důlních děl, ve kterém lze zhlédnout i dvě obrovské podzemní komory vyrubané už v 16. století.

Zájemci o prohlídku si budou moci vybrat buď základní prohlídkovou trasu, nebo delší Velkou naučnou trasu. Ti odvážnější mohou vystoupat z dolu na povrch i po dřevěných žebřících umístěných v asi 40 metrů hluboké šachtě. Provozovatelé štoly již netrpělivě vyhlížejí konec koronavirové epidemie. „Těšíme se, že uvolňující se protiepidemická opatření nám již brzy umožní přivítat první návštěvníky letošní sezony,“ dodává Blanka Nováková.

Nové zázemí pro návštěvníky se nachází v nevelké, dřevem obložené stavbě se sedlovou střechou z falcovaného plechu, kterou vybudovala obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge v rámci česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví za téměř 1,5 milionu korun. Zhruba 1,2 milionu korun z této částky uhradí Evropská unie v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Členové Montanregionu v Česku

Boží Dar Horní Blatná Jáchymov Krupka Loučná pod Klínovcem