Aktuálně

Ceny v hodnotě 500 eur může vyhrát každý, kdo se do 30. června 2018 zapojí do soutěže o nejlepší video, kterou vyhlásil Společný sekretariát Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Podmínky účasti jsou jednoduché: musí jít o video natočené na mobil v délce max. 3 minuty, které přiblíží některý z projektů podpořených v rámci programu a bude v něm zmíněna třikrát Evropa (slovně, logem EU a logem programu). Soutěžní videa budou uveřejněna na YouTube, kde je bude hodnotit veřejnost. Šest nejlépe ohodnocených videí bude představeno 5. září na výroční konferenci, jejíž účastníci zvolí absolutního vítěze. Všech šest finalistů obdrží ceny z dotačního území v Česku a Sasku. Údaje o podpořených projektech lze nalézt na http://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/index.jsp, soutěžní videa by se přitom měla zaměřit na jeden ze tří tematických okruhů: 1) Lidé – jejich znalosti a dovednosti v souvislosti se společným dědictvím (vzdělávání a trávení volného času), 2) Krajina jako společné dědictví, její proměna, zodpovědné a udržitelné zacházení s ní, 3) Tradice – udržování či objevování společných tradic. Mezi podpořenými projekty jsou i dva projekty, jichž se zúčastní Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. – projekt Zdař Bůh, světové dědictví a projekt Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří / Erzgebirge. Budeme rádi, pokud natočíte náš projekt! Detailní podmínky soutěže jsou na webu programu http://www.sn-cz2020.eu.

Soutěž o nejlepší video "To je Evropa v Česku a Sasku"

Města Krušných hor

Členové Montanregionu v Česku