Aktuálně

PřF UK představí montánní dědictví Krušných hor

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze bude od začátku akademického roku 2017/2018 zaveden nový přednáškový kurz „Světové hornické dědictví Krušných hor“. Absolventi tohoto zájmového dvousemestrálního kurzu s rozsahem 24 hodin získají základní informace o surovinách Krušných hor, jejich těžbě a zpracování a o globálním významu hornické činnosti v Krušných horách pro rozvoj geologických disciplin, těžebních metod a úpravy rud a báňské administrativy. Kurz bude probíhat jako součást programu celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty UL a lektorsky jej zajistí Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v rámci projektu Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří / Erzgebirge podpořeného z fondů Evropské unie.

Města Krušných hor

Členové Montanregionu v Česku