Aktuálně

V Horní Blatné proběhnou 12. srpna 2017 oslavy 485 let města s bohatým kulturním programem. Akci v rámci projektu Zdař Bůh, světové dědictví podpořeného Evropskou unií z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 pořádá Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., spolu s městem Horní Blatná.

Oslavy 485 let města Horní Blatná

Města Krušných hor

Členové Montanregionu v Česku